Startside Startside

Velkommen til www.rulars.no

rulars.jpg SKREVET AV Rune Larsen | SIST ENDRET 19.09.2021 09:28
KATEGORI Velkommen / Startside

Velkommen til rulars.no | min blog

Dette er min personlige blog.

Her skriver jeg om det som opptar meg, som kan være mye:

 • Politikk
 • Elbil
 • Programmering
 • Natur
 • Langs veien

I tillegg kan det være mye annet som jeg skriver om. 

Les mer her

Litt om smartINFO
rulars.jpg SKREVET AV Rune Larsen | SIST ENDRET 25.01.2021 18:27
KATEGORI Om løsning / smartINFO

Løsningen er 100% nettbasert. Alt man gjør skjer i en nettleser, som enten kan være på en mobiltelefon, et nettbrett eller en PC. Det har ingenting å si hvilket operativsystem du kjører på, det ser løsningen, og tilpasser visningen til den enheten du kjøer løsningen på.

Dette gjør at du kan lese og legge ut data i løsningen, uansett hvor du er. 

Tilgjengelige moduler:

 • Bruker administrasjon
 • Medlems administrasjon
 • Prosjekt
 • Helse, miljø og sikkerhet
 • Timeregnskap
 • Håndbøker
 • Inventarregister
 • Handlelister
 • Netthandel
 • Hendelser
 • Avvik
 • Personalhåndbok
 • FDV (forvaltning, drift og vedlikehold - Bygg)
 • Flere kommer etterhvert

Pris for de ulike modulene settes individuelt, noen moduler er litt mer omfattende enn andre. Har du en modul du ønsker å få integrert i smartINFO, ta kontakt, så ser vi på det!

Les mer
Rustesting
rulars.jpg SKREVET AV Rune Larsen | SIST ENDRET 25.01.2021 18:20
KATEGORI (Demotekst) Personvern / Rustesting | KILDE Datatilsynet

Mange arbeidstakere blir bedt om å samtykke til promillekontroller eller rusmiddeltester som et rutinetiltak. Arbeidsmiljøloven åpner for rustesting i enkelte tilfeller. Som arbeidstaker kan du bli bedt om å samtykke til rustesting når du signerer arbeidskontrakt eller i løpet av arbeidsforholdet.

Når er rustesting lov?

Arbeidsmiljøloven åpner for rustesting når:
 • det følger av lov eller forskrift
 • hvis du har en stilling som innebærer særlig risiko
 • når arbeidsgiveren finner det nødvendig for å verne liv eller helse

Hva er ikke lov?

Selv om vilkårene i arbeidsmiljøloven er oppfylt, betyr ikke dette at arbeidsgiver kan tvangsgjennomføre rustesting. Dersom du som arbeidstaker nekter å la deg teste i de tilfellene loven åpner for det, kan det imidlertid få betydning for arbeidsforholdet og i ytterste konsekvens medføre oppsigelse eller avskjed.

Arbeidsgiver kan ikke kreve testing av samtlige ansatte uavhengig av hvilken stilling den enkelte har.

Les mer
Overvåking av ansattes mobiltelefon
rulars.jpg SKREVET AV Rune Larsen | SIST ENDRET 25.01.2021 18:20
KATEGORI (Demotekst) Personvern / Personvern på arbeidsplassen | KILDE Datatilsynet

Mange arbeidstakere har mobiltelefon gjennom jobben som brukes både til jobb og privat. I noen tilfeller er det nødvendig for arbeidsgiver å overvåke mobiltelefonen.

Både arbeidsmiljøloven og personvernforordningen inneholder bestemmelser med krav om gjennomsiktighet, informasjon og drøfting av kontrolltiltaket. Virksomheten må derfor gi arbeidstakerne klar og tydelig informasjon om for hvilke formål overvåkingen har, hvilken tilgang virksomheten faktisk har og hvordan denne informasjonen kan brukes i praksis.

Mobile Device Management (MDM) er en programvare som installeres på mobiltelefonen, og som gir arbeidsgiver tilgang til og kontroll over ansattes jobbtelefon.

Når er bruk av Mobile Device Management tillatt?
Bruk av applikasjonen MDM er normalt tillatt for sikkerhetsformål. Sikring av mobiltelefonen i jobbsammenheng er viktig fordi mobiltelefoner ofte inneholder konfidensielle personopplysninger. Virksomheten har da et behov for (og en plikt) til å sørge for tilstrekkelig informasjonssikkerhet på mobiltelefonen.

Bruk av MDM innebærer at virksomheten i praksis får fullstendig kontroll og tilgang til mobiltelefonen. Likevel er det ofte mulighet til å velge hva man skal ha tilgang til i programvaren. Virksomheten skal derfor ikke kreve tilgang til annen informasjon enn det som er strengt nødvendig, og skal sperre tilgangen til informasjon av privat karakter, slik som bilder, tekstmeldinger, nettbank og Facebook.

Bruken av applikasjonen må alltid være nødvendig og proporsjonal. Dette betyr at virksomheten alltid må vurdere om man kan oppnå sikkerhetsformålet ved bruk av andre mindre inngripende tiltak. Dersom mindre inngripende tiltak kan brukes, er bruk av mobiltelefonovervåking ikke tillatt.

Eksempler på bruk av MDM som normalt er tillatt, er fjernsletting av innhold på telefonen dersom den blir frastjålet eller mistet, eller å sette restriksjoner på telefonen om hva slags programvare arbeidstaker kan laste ned og bruke på telefonen.

Det er derimot ikke tillatt å bruke mobilovervåking til å gjøre innsyn i e-post, spore arbeidstakeren, sjekke privat innhold eller liknende, dersom dette gjøres av annet enn sikkerhetsgrunner.

Informasjon til arbeidstakerne
Både arbeidsmiljøloven og personvernforordningen inneholder bestemmelser med krav om gjennomsiktighet, informasjon og drøfting av kontrolltiltaket. Virksomheten må derfor gi arbeidstakerne klar og tydelig informasjon om for hvilke formål overvåkingen har, hvilken tilgang virksomheten faktisk har og hvordan denne informasjonen kan brukes i praksis.

Les mer
Hva er personvern?
rulars.jpg SKREVET AV Rune Larsen | SIST ENDRET 25.01.2021 18:20
KATEGORI (Demotekst) Personvern / Hva er personvern? | KILDE Datatilsynet

Personvern handler om retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger.


Alle mennesker har en ukrenkelig egenverdi. Som enkeltmenneske har du derfor rett på en privat sfære som du selv kontrollerer, hvor du kan handle fritt uten tvang eller innblanding fra staten eller andre mennesker.

Dette prinsippet er blant annet forankret i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK).
EMK artikkel 8
Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse.

Den 13. mai 2014 vedtok Stortinget å styrke vernet om den personlige integriteten, ved å ta bestemmelsen om personvern inn i Grunnloven.

Grunnloven § 102
Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin kommunikasjon. Husransakelse må ikke finne sted, unntatt i kriminelle tilfeller. Statens myndigheter skal sikre et vern om den personlige integritet.

Viktig i et demokratisk samfunn

Personvern er ikke bare en viktig menneskerettighet som skal sikre hensynet til den enkeltes personlige integritet og privatliv. Personvern er også viktig for å sikre felles goder i et demokratisk samfunn. Uten retten til å ha et privatliv vil det ikke være mulig for det enkelte menneske å skape seg et rom til å utvikle refleksjoner og vurderinger på et selvstendig grunnlag, uten å bli forstyrret eller kontrollert av andre.

Et dårlig ivaretatt personvern vil også sette demokratiet i fare ved at borgerne begrenser sin deltakelse i åpen meningsutveksling og politisk aktivitet. Den enkelte kan frykte at opplysninger om personlige forhold kan bli trukket frem og gjort til allmenn oppmerksomhet. Man kan også sette begrensninger på seg selv fordi man frykter at myndighetene registrerer og lagrer opplysninger om ens kommunikasjon med andre, ens ferdsel, interesser eller uttrykk for holdninger.

Retten til å bestemme over egne personopplysninger

Personvernbegrepet refererer ikke bare til vernet av privatlivets fred og den enkeltes personlige integritet. Begrepet innebærer i stor grad også vernet av enkeltpersoners rett til å ha innflytelse på bruk og spredning av personopplysninger om seg selv. Vi skal i størst mulig grad kunne bestemme over egne personopplysninger. Med de nye personvernreglene som er innført i hele EU/EØS fra 2018, har disse rettighetene blitt ytterlige styrket.

Personvern for barn og unge (og andre)

Personvern er en grunnleggende rettighet - for alle. Vet barn og unge hvilke lover og regler som gjelder for deres eget personvern? Hva med deres foreldre?

Dubestemmer.no er en nettressurs hvor barn og unge kan lære mer om personvern og nettvett. Der finnes informasjon om aktuelle temaer, historier fra virkeligheten, diskusjonsoppgaver og filmer. Ressursen er tilrettelagt for bruk i skolen.

Les mer
Priser
rulars.jpg SKREVET AV Rune Larsen | SIST ENDRET 25.01.2021 18:16
KATEGORI Priser / Vis priser

smartINFO er en rimelig løsning. Løsningen er basert på en ferdig mal, men det ligger utallige timer bak for å få løsningen til å fungere som den gjør. 

Pris for grunnmodulen er kr 750,- pr mnd. Velger du å betale for 12 mnd, får du kr 1500,- i rabatt, dvs. at du bare betaler kr 7500,- pr år.

Det finnes en rekke moduler til smartINFO, disse gis det individuelle priser på. Det er litt avhengig om det må gjøres tilpasninger etc., eller om den eksisterende modulen kan brukes rett ut av "boksen".

Send en epost til Rune Larsen for å få satt opp en demoløsning / evt. bestille løsningen. Det er uansett 30 dager fri bruk, før du bestemmer deg om du fortsatt vil bruke løsningen.

Les mer