Les Artikkel

Rustesting
rulars.jpg SKREVET AV Rune Larsen | SIST ENDRET 25.01.2021 18:20
KATEGORI (Demotekst) Personvern / Rustesting | KILDE Datatilsynet

Mange arbeidstakere blir bedt om å samtykke til promillekontroller eller rusmiddeltester som et rutinetiltak. Arbeidsmiljøloven åpner for rustesting i enkelte tilfeller. Som arbeidstaker kan du bli bedt om å samtykke til rustesting når du signerer arbeidskontrakt eller i løpet av arbeidsforholdet.

Når er rustesting lov?

Arbeidsmiljøloven åpner for rustesting når:
  • det følger av lov eller forskrift
  • hvis du har en stilling som innebærer særlig risiko
  • når arbeidsgiveren finner det nødvendig for å verne liv eller helse

Hva er ikke lov?

Selv om vilkårene i arbeidsmiljøloven er oppfylt, betyr ikke dette at arbeidsgiver kan tvangsgjennomføre rustesting. Dersom du som arbeidstaker nekter å la deg teste i de tilfellene loven åpner for det, kan det imidlertid få betydning for arbeidsforholdet og i ytterste konsekvens medføre oppsigelse eller avskjed.

Arbeidsgiver kan ikke kreve testing av samtlige ansatte uavhengig av hvilken stilling den enkelte har.